Trang Chủ

Chat Bubbles

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

LightingME cung cấp tài nguyên quản lý căng thẳng và khả năng phục hồi miễn phí cho bất kỳ ai ở Maine đang trải qua phản ứng căng thẳng với Đại dịch COVID-19.

Để được hỗ trợ trên toàn tiểu bang, hãy gọi:

Mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối

Bạn hoặc ai đó mà bạn quan tâm đang trải qua căng thẳng liên quan đến COVID? Lo lắng về việc nhiễm vi-rút, gián đoạn cuộc sống, cô lập và các yếu tố khác có thể gây thiệt hại.

Củng cố là một liên minh của các tổ chức cộng đồng và các cơ quan liên kết làm việc để cung cấp hỗ trợ quản lý căng thẳng và chăm sóc sức khỏe trong kỷ nguyên COVID.

PowerME cung cấp các công cụ miễn phí để đối phó với căng thẳng đại dịch. Nếu bạn hoặc ai đó mà bạn biết đang tìm kiếm sự hỗ trợ, thì chắc chắn bạn sẽ phải làm như vậy.